مطلب مورد نظر را جستجو کنید

هدیه ای که ملکه بریتانیا، “باز نکرده پس فرستاد”

استرالیا - اخبار گوناگون

هدیه ای که ملکه بریتانیا، “باز نکرده پس فرستاد”

کسی به درستی نمی‌داند که ملکه بریتانیا اهل بازی‌های کامپیوتری هست یا نه؛‌ اما به تازگی یک کنسول “ننتیندو وی” با روکش طلایی در اینترنت به فروش گذاشته شده که نام ملکه الیزابت را هم با خود یدک می‌کشد..

هدیه ای که ملکه بریتانیا، "باز نکرده پس فرستاد"

هدیه ای که ملکه بریتانیا، “باز نکرده پس فرستاد”

کسی به درستی نمی‌داند که ملکه بریتانیا اهل بازی‌های کامپیوتری هست یا نه؛‌ اما به تازگی یک کنسول “ننتیندو وی” با روکش طلایی در اینترنت به فروش گذاشته شده که نام ملکه الیزابت را هم با خود یدک می‌کشد..

به گفته فروشنده، جریان از این قرار است که یک شرکت تجاری به نام تی‌اچ‌کیو،‌ در سال ۲۰۰۹ یک کنسول طلایی به ملکه الیزابت دوم هدیه داده بود،‌ که هدفش از این کار،‌ ظاهراً‌ نفع تبلیغاتی بوده است.

فروشنده می‌گوید کارکنان دربار بریتانیا این هدیه را قبول نکرده و به فرستنده باز گرداندند.

مطالب مرتبط