مطلب مورد نظر را جستجو کنید

گرفتن گواهینامه رانندگی در کشور استرالیا محال است!

استرالیا - اجتماعی

گرفتن گواهینامه رانندگی در کشور استرالیا محال است!

در بعضی از کشورهای جهان گرفتن گواهینامه رانندگی یک دغدغه خیلی جدی است.
گرفتن گواهینامه رانندگی در کشور استرالیا محال است!

به گزارش رسانه سرخط فارسی‌زبان استرالیا؛ در استرالیا گرفتن گواهینامه به حدی دشوار است که باید قید گواهینامه را در آنجا زد، پس از گذراندن خان اول که آزمایش‌های سلامتی است، در خان دوم امتحانی تئوری با ۳۰ سوال چهار گزینه‌ای در انتظار متقاضیان است که برای قبول شدن در آن باید حداقل به ۲۴ سوال پاسخ درست داد.

در مرحله بعد باید ۲۵ساعت آموزش عملی پیشین را پشت سر گذاشت. سپس مهارت‌های اولیه متقاضی به مدت ۳۵ دقیقه ارزیابی می‌شود تا نوبت به ۲۵ ساعت آموزش مهارت‌های بعدی برسد. اگر فرد از آزمون دوم نیز با موفقیت عبور کند باید شش ماه صبر کند! و طی این مدت باید ۵۰ ساعت در حضور ناظر رانندگی کند تا به او اجازه شرکت در آزمون ادراک خطر داده شود. در این آزمون ۲۸ کلیپ ویدئویی، هرکدام به طور ۳۰ ثانیه، به فرد نشان داده می‌شود که باید با استفاده از «موس» کامپیوتر سرعت را کم کرد، سبقت گرفت، دور زد یا حرکت کرد. فرد برای قبولی در این آزمون نیاز به ۵۴ درصد واکنش درست دارد.

البته هنوز کار تمام نشده و وقتی این امتحان تمام شد، فرد پلاک (P) قرمز می‌گیرد که نشان می‌دهد مجوز موقت رانندگی دارد و ۶ماه باید با آن عبور و مرور کند!

مطالب مرتبط