خبرهای کروناویروس از نقاط مختلف استرالیا- 24 جولای 2021

استرالیا- اجتماعی

خبرهای کروناویروس  از نقاط مختلف استرالیا- 24 جولای 2021

خبرهای کروناویروس  از نقاط مختلف استرالیا- 24 جولای 2021

در ایالت نیو‌ساوت‌ولز اما طی شبانه‌روز گذشته، تا ساعت 8 شب دیروز، ابتلای 163 نفر دیگر به کووید-19 با منشاء درون اجتماعی مورد تایید قرار گرفت. از آغاز شیوع کروناویروس نوع دلتا در این ایالت از ماه گذشته، این تعداد مبتلا در یک روز بی‌سابقه بوده است. 45 نفر از این بیماران با وجود آلوده بودن به ویروس، همچنان در میان مردم تردد داشتند.

برد هازاد، وزیر بهداشت نیو‌ساوت‌ولز گفت، 66 نفر از این بیماران به اعضای خانواده‌های بیماران قبلی تعلق داشتند. این امر نشان می دهد که علیرغم اعمال مقررات محدودیت، باز خانواده‌ها به برگزاری مهمانی و دورهمی ادامه می‌دهند.

18 نفر از بیماران در یک دورهمی خانگی در پندل هیل به کووید-19 مبتلا شدند. روز گذشته، پلیس درپیرمونت یک مهمانی خانگی را که در آن 8 نفر حضور داشتند، بر هم زد. پلیس دیروز 246 مورد اخطار برای افرادی که مقررات بهداشت عمومی را نقض کرده بودند، صادر کرد.

ایالت ویکتوریا

در ایالت ویکتوریا نیز طی شبانه‌روز گذشته ابتلای 12 نفر دیگر به کووید-19 با منشاء درون اجتماعی مورد تایید قرار گرفت. همه این بیماران با جریان شیوع اخیر کرونا در این ایالت ارتباط داشتند.

10 نفر از این بیماران در تمام مدت آلوده بودن به ویروس در قرنطینه بودند.

2 نفر از این بیماران با وجود آلوده بودن به ویروس، همچنان در میان مردم تردد داشتند.

این در حالی است که از نیمه شب گذشته مقررات سختگیرانه مرزی بین این ایالت با نیو‌ساوت‌ولز به مورد اجرا گذاشته شده است. بر این اساس مسافرانی که از نیو‌ساوت‌ولز قصد ورود به ویکتوریا را دارند، یا باید به مقصد نهایی خود مراجعه کرده یا این که تا 14 روز در هتل قرنطینه به صورت اجباری اقامت داشته باشند.

به آن دسته از ساکنان ویکتوریا که قصد مراجعت از نواحی قرمز را دارند، چنانچه طی 14 روز گذشته در یکی از مکان‌های پرخطر حضور داشته باشند، غیر از موارد استثنا یا در اختیار داشتن مجوز معافیت سفر، اجازه ورود داده نمی‌شود.

این افراد در صورت ورود به ویکتوریا باید تا 14 روز در خانه خود را ایزوله کرده و در روزهای سوم و سیزدهم هم تست کرونا بدهند.

ایالت استرالیای جنوبی

روزگذشته در این ایالت تنها یک مورد از ابتلا به کووید-19 با منشاء درون اجتماعی گزارش شد. این فرد با مورد شناسایی شده قبلی در کارخانه شراب‌سازی در شمال شرقی آدلاید ارتباط داشت.

در این ایالت دو مرکز دیگر برای انجام تست کرونا راه‌اندازی شد تا مراجعان بیشتر منتظر نمانند.

منبع: رادیونشاط

مطالب مرتبط