تعطیلی معدن الماس صورتی در وسترن استرالیا

تلویزیون سرخط

تعطیلی معدن الماس صورتی در وسترن استرالیا

تعطیلی معدن الماس صورتی در وسترن استرالیا. معدن آرگایل ایالت وسترن استرالیا که بیش از نود درصد الماس صورتی جهان را تامین می‌کرد‌ بعد‌ از چهل سال تا آخر‌ امسال تعطیل خواهد شد. علت تعطیلی این معدن تمام شدن ذخایر آن اعلام شده .

مطالب مرتبط