۱.۳ میلیارد دلار جریمه به دلیل نقض قوانین پول شویی

۱.۳ میلیارد دلار جریمه به دلیل نقض قوانین پول شویی

۱.۳ میلیارد دلار جریمه به دلیل نقض قوانین پول شویی

بانک وست پک تایید کرد که باید.۱.۳ میلیارد دلار جریمه به دلیل نقض قوانین پول شویی و نقض قوانین سو استفاده کودکان بپردازد. بیشتر این تخلفات مربوط به کشور فیلیپین بوده و ریس اجرایی این بانک رسما از مشتریان خود معذرت خواهی کرد.

مطالب مرتبط