مطلب مورد نظر را جستجو کنید

بایگانی دسته بندی

اجتماعی

جدیدترین تغییرات در برنامه واکسیناسیون کووید-۱۹ در استرالیا: شما چه زمانی می توانید واکسن بزنید؟

تغییرات جدیدی در برنامه واکسیناسیون کووید-۱۹ در استرالیا ایجاد شده است که آگاهی از آنها می تواند به شما کمک کند اطلاع داشته باشید چه زمانی می توانید واکسن بزنید.