وال هامپ بک دو کایاک سوار را تقریبا بلعید

وال هامپ بک دو کایاک سوار را تقریبا بلعید. جولی و لیز که برای دیدن وال ها به ساحل آویلا در کالیفرنیا رفته بودند، تقریبا توسط وال ها بلعیده شدند. خوشبختانه هر دو آنها جان سالم به در بردند و حالشان خوب است و وال آنها را از دهان خود بیرون…