پیچین مار سه متری به دورپای یک زن در استرالیا!

استرالیا - حوادث

پیچین مار سه متری به دورپای یک زن در استرالیا!

 این زن سعی داشته تا مار را از زیر خودرو پارک شده اش بیرون بکشد تا زیر لاستیک های ماشین له نشود که حیوان به دور یکی از پاهایش پیچیده و لحظه به لحظه پایش را بیشتر فشرده است.
این زن بلافاصله با پلیس کوئینزلند استرالیا تماس گرفته و درخواست کمک کرده است. زن نجات یافته در این باره گفت:ترسی از مارها ندارم با دیدن این حیوان زیر خودرو قصد داشتم تا مار را نجات داده و به حیات وحش بازگردانم اما حیوان به سمتم حمله ور شده و حاضر به رهایی پایم نبود به همین دلیل با پلیس واورژانس تماس گرفتم چون متوجه شدم مار حاضر به رهایی پایم نیست.خوشبختانه با کمک مامور پلیس مار 3 متری از پای این زن جدا شده و به حیات وحش بازگردانده شده است.
مارهای پیتون غیر سمی بوده و با پیچیدن به دور طعمه او را غافلگیر و با فشردن بدنش به دور طعمه آن را خفه می کنند و سر فرصت می بلعند.

مطالب مرتبط